059/260-295 vodoherc@teol.net
...

Цјеновник

Цијене услуга који се примјењује од 1. септембра 2019. године

1. ДОМАЋИНСТВА
Вода за пиће 0,78 КМ/м³ без ПДВ-а
Канализација 0,19 КМ/м³ без ПДВ-а
Пречишћавање отпадних вода 0,21 КМ/м³ без ПДВ-а
2. ПРИВРЕДА И ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ
Вода за пиће 2,214 КМ/м³ без ПДВ-а
Канализација 0,47 КМ/м³ без ПДВ-а
Пречишћавање отпадних вода 0,55 КМ/м³ без ПДВ-а
3. ФОНТАНЕ И ЧЕСМЕ
Вода за пиће 1,65 КМ/м³ без ПДВ-а
Канализација 0,30 КМ/м³ без ПДВ-а
Пречишћавање отпадних вода 0,42 КМ/м³ без ПДВ-а
4. ГРАД СУНЦА
Вода за пиће 1,107 КМ/м³ без ПДВ-а
Канализација 0 КМ/м³ без ПДВ-а
Пречишћавање отпадних вода 0 КМ/м³ без ПДВ-а
Фиксни дио
ЗЕВ-заједнички водомјер 3.00 КМ/домаћ./мјесец-без ПДВ-а
Обрачун по профилу водомјера (ЗЕВ-појединачни водомјери ИНДИВИДУАЛНА ДОМАЋИНСТВА, ПРИВРЕДА, ЧЕСМЕ И ФОНТАНЕ, ГРАД СУНЦА)
профил КМ/профиле/мјесец-без ПДВ-а
1/2″ 3,00
3/4″ 3,00
1″ 12,50
5/4″ 17,50
6/4″ 25,00
2″ 38,97
80 50,85
100 77,00
Copyright © 2019