059/260-295 vodoherc@teol.net
...

Цјеновник

Цијеновник се примјењује од 01.04.2023. године

ВОДА

Фиксни дио цијене

Профил корисничког водомјера/  

Ј.мјере

накнаде за замјену водомјера накнаде за санацију и реконструкцију изграђене водоводне инфраструктуре Укупно
КМ/мјесец) КМ/мјесец) КМ/мјесец)
1/2″ ком. 1,495 2,022 3,517
3/4″ ком. 1,993 2,697 4,689
1″ ком. 2,491 3,371 5,862
5/4″ ком. 3,188 4,315 7,503
6/4″ ком. 3,985 5,393 9,379
2″ ком. 4,982 6,742 11,723
80мм ком. 7,971 13,483 21,454
100мм ком. 9,963 16,854 26,817

 

Варијабилни дио цијене

Категорија корисника  

Ј.мјере

Јед.цијена  (КМ/м³)
Физичка лица – домаћинства м³ 0,96
Правна лица м³ 2,214
Чесме и фонтане м³ 1,65
Град Сунца м³ 1,66

 

 

 

КАНАЛИЗАЦИЈА

 

Фиксни дио цијене

Профил корисничког водомјера/  

Ј.мјере

накнаде за санацију и реконструкцију изграђене канализационе инфраструктуре
КМ/ком/мјесец
1/2″ ком. 1,538
3/4″ ком. 2,051
1″ ком. 2,564
5/4″ ком. 3,282
6/4″ ком. 4,103
2″ ком. 5,128
80мм ком. 8,205
100мм ком. 10,256

 

 

Варијабилни дио цијене

Категорија корисника  

Ј.мере

Јед.цијена  (КМ/м³)
Физичка лица – домаћинства м³ 0,228
Правана лица м³ 0,47
Чесме и фонтане м³ 0,55

 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Варијабилни дио цијене

Категорија корисника  

Ј.мјере

Јед.цијена  (КМ/м³)
Физичка лица – домаћинства м³ 0,252
Правана лица м³ 0,600
Чесме и фонтане м³ 0,462

 

У цијене,које су утврђене у тачки I ове одлуке,  није урачунат  порез на додату вриједност.

Copyright © 2019