059/260-295 vodoherc@teol.net
...

Квалитет воде

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА ТРЕБИЊЕ И ЛОКАЛНОГ ВОДОВОДА ЛАСТВА

Правилником о здравственој исправности воде намјењене за људску потрошњу  (Сл.гл. РС бр. 88/17 i 93/23) прописује се укупан број узорака воде које треба узимати, динамика и начин узимања, врста одређивања, број тачака на мрежи, стандардне методе одговарајућих анализа и норме, то јест, максимално дозвољене концентрације (МДК) за сваки параметар.

У складу са горе наведеним Правилником, Одјељење за праћење квалитета вода ЈП Водовод, у сарадњи са стручним лицима из Регионалног Центра за Јавно здравство Требиње, три пута мјесечно врши узорковање воде на извору врело „ОКО“ и градској водоводној мрежи и једном мјесечно у локалном водоводу Ластва.

Град Требиње снабдјева се водом из дубинске издани врело „Око“. Вода је изузетног  квалитета и питкости и не подлијеже било каквој обради, осим дезинфекције гасним хлором, у законски прописаним границама. Контрола дезинфекције на врелом „Оку“ прати се преко СКАДА система у току 24 сата. Интерну физичко-хемијску контролу квалитета воде, као и континуирану контролу резидуалног хлора од мјеста хлорисања па до крајњих потрошача обавља стручно и квалификовано особље Одјељења за контролу квалитета вода.

Приликом узимања узорака хлорисане воде за пиће у градској водоводној мрежи, води се рачуна о заступљености свих дијелова града. Због учесталих контрола и константног надзора, са сигурношћу можемо тврдити да је питка вода коју потрошачима дистрибуира наше Предузеће хигијенски исправна.

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2023

Copyright © 2019