059/260-295 vodoherc@teol.net
...

Квалитет воде

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА ТРЕБИЊЕ И ЛОКАЛНОГ ВОДОВОДА ЛАСТВА

Правилником о здравственој исправности воде намјењене за људску потрошњу  (Сл.гл. РС бр. 88/17 i 93/23) прописује се укупан број узорака воде које треба узимати, динамика и начин узимања, врста одређивања, број тачака на мрежи, стандардне методе одговарајућих анализа и норме, то јест, максимално дозвољене концентрације (МДК) за сваки параметар.

У складу са горе наведеним Правилником, Одјељење за праћење квалитета вода ЈП Водовод, у сарадњи са стручним лицима из Регионалног Центра за Јавно здравство Требиње, три пута мјесечно врши узорковање воде на извору врело „ОКО“ и градској водоводној мрежи и једном мјесечно у локалном водоводу Ластва.

Град Требиње снабдјева се водом из дубинске издани врело „Око“. Вода је изузетног  квалитета и питкости и не подлијеже било каквој обради, осим дезинфекције гасним хлором, у законски прописаним границама. Контрола дезинфекције на врелом „Оку“ прати се преко СКАДА система у току 24 сата. Интерну физичко-хемијску контролу квалитета воде, као и континуирану контролу резидуалног хлора од мјеста хлорисања па до крајњих потрошача обавља стручно и квалификовано особље Одјељења за контролу квалитета вода.

Приликом узимања узорака хлорисане воде за пиће у градској водоводној мрежи, води се рачуна о заступљености свих дијелова града. Због учесталих контрола и константног надзора, са сигурношћу можемо тврдити да је питка вода коју потрошачима дистрибуира наше Предузеће хигијенски исправна.

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР-2023.pdf

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2023

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2023.pdf

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2024.pdf

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2024.pdf

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2024.pdf

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2024

ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА МЈЕСЕЦ MAJ 2024

 

Copyright © 2019