059/260-295 vodoherc@teol.net
...

Обрасци

Обавјештавамо поштоване грађане да убудуће своје рекламације на обрачун утрошене воде могу предати на шалтеру благајне „Ј.П.Водовод Требиње“. Образац за рекламације можете преузети и директно на нашем сајту.

Образац за рекламацију

Захтјев за прикључење објекта

Захтјев за измјештање-раздвајање водоводног прикључка.pdf


ОБРАСЦИ ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Корисник комуналних услуга или друго овлаштено лице може поднијети захтјев за доставу рачуна путем електронске поште, уколико као регистровани корисник има закључен уговор о снабдијевању водом за пиће и одводњи и пречишћавању отпадних вода, са Даваоцем комуналних услуга.

Захтјев доставити лично у Ј.П. „Водовод“ А.Д. Требиње, улица Луке Ћеловића-Требињца 2.

Уколико будете имали било каквих недоумица или додатних питања, контактирајте нас на број телефона 059/262-068.

Обрасце можете преузети на нашем сајту.

Образац за доставу рачуна ел. поштом – физичка лица

Образац за доставу рачуна ел. поштом – правна лица

Copyright © 2019