059/260-295 vodoherc@teol.net
...

Контакт

Централа
Ул.Луке Ћеловића – Требињца бр.2
059/220-711
059/220-106
059/261-395

Директор
Ул. Луке Ћеловића – Требињца бр.2
059/260-226

Телефакс
Ул. Луке Ћеловића -Требињца бр.2
059/260-542
059/223-257

Р.Ј. „Одржавање водовода“
Ул. Луке Ћеловића – Требињца бр.2
059/260-295

Р.Ј. „Одржавање канализације“
Засад поље б.б.
059/240-681

Служба „Обрачуна и наплате“

Ул. Луке Ћеловића – Требињца бр.2

059/262-068

Црпна станица „Врело Око“
059/480-001

Црпна станица „Крш“
059/223-834

065/796-829

Резервоар Хрупјела
059/224-947

Email:vodoherc@teol.net

    Copyright © 2019