059/260-295 vodoherc@teol.net
...

Обавјештење о квалитету воде за пиће

26.05.2022.

Услијед пуњења цјевовода, који снабдијева водом за пиће лијеву обалу града, на појединим славинама може се појавити „бијела вода“ коју проузрокују ситни мјехурићи зрака који су заостали у цјевоводу. Мјехурићи зрака нестају из чаше за неколико секунди и вода постаје бистра.

Дакле, „бијела вода“ на славини није од хлора него од зрака отопљеног у води, што је нормална и пролазна појава приликом пуњења цјевовода.

Copyright © 2019