059/260-295 vodoherc@teol.net
...

O nama

Vodovodni sistem Trebinja postoji od 1903. god. Od maja 2005.god. preduzeće je organizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i posluje kao akcionarsko društvo.

Naziv Preduzeća je Javno preduzeće za komunalnu hidrotehniku „Vodovod“ akcionarsko društvo Trebinje. Skraćeni naziv Preduzeća je J.P. „Vodovod“ A.D. Trebinje. Sjedište Preduzeća je Trebinje, ulica Luke Ćelovića-Trebinjca broj 2.

v.d. Direktor: Spasoje Radović, prof.fiz.kult.
Izvršni direktor: Marina Gadža, dipl.građ.inž.

Osnovna djelatnost preduzeća je:
– prizvodnja i isporuka vode korisnicima za piće i ostale potrebe, vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika uključujući i mjerni instrument,
– prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda što obuhvata sakupljanje iskorišćenih voda od priključka korisnika na zajedničku kanalizacionu mrežu, odvođenje kanalizacionom mrežom, prečišćavanje na PPOV,
– čišćenje septičkih jama,
– održavanje gradske atmosferske kanalizacije.

U sudski registar kod subjekta upisa J.P.“Vodovod“ A.D. Trebinje,dana 23.01.2012 godine upisani su podaci o prenosu svojine u skladu sa Zakonom o prenosu prava svojine na kapital Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:50/10), pa je, struktura akcijskog kapitala preduzeća slijedeća:

– OPŠTINA TREBINJE 65%
– PREF AD BANJA LUKA 10%
– FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA 5%
– ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA 4,69%
– OSTALI AKCIONARI 15,31%

Copyright © 2019