059/260-295 vodoherc@teol.net
...

Годишњи позив за услуге по правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама за пословну 2019 г.

01.04.2019.
Copyright © 2019